KATILIM BİLGİLERİ

Bilgi ve Fiyatlar

Komatek

KATILIM İLE İLGİLİ BİLGİLER:

KOMATEK 2021 Fuarı ve birlikte düzenlenen Kirala Türkiye Fuarı için yer rezervasyonları başlamıştır. Rezervasyonlar sırasında 2017 Fuarı katılımcılarına öncelik sağlanmıştır. Diğer rezervasyonlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.


Alan Bilgileri:

Yerleşim planında H3 ve H4 Hollerinde renkli olarak belirtilmiş alan en az 225 m² kapalı stand alanına gereksinim duyacak firmalara tahsis edilecek olup stand derinliği 15 metre ila 35 metredir.

Yerleşim planında H1 ve H2 Hollerinde renkli olarak belirtilmiş alan en az 12 m² en çok 250 m² arasında kapalı stand alanına gereksinim duyacak olan firmalara tahsis edilecek olup stand derinlikleri 3 metre ila 8 metredir.

Yine H2 holünde renkli alan ise fuara doğrudan katılacak olan yabancı firmalara tahsis edilen alandır.

Yerleşim planında H2 olarak belirtilmiş hol içerisindeki renkli alan ise Kirala Türkiye Fuarı'na tahsis edilen alandır ve en az 12 m² kapalı stand alanına gereksinim duyacak olan firmalara tahsis edilecektir.

Yerleşim planında renkle belirtilmiş olan alan KOMATEK 2021 Fuarının Açık Alanıdır.

Ödeme Koşulları:

KOMATEK 2021 Fuarı için yapılacak rezervasyonlar en fazla iki hafta tutulacaktır. Bu zaman zarfında Sözleşmeye bağlanmamış olan rezervasyonlar geçerli olmayacak ve bu alanlar sıradaki yer talep eden başka bir firmaya verilecektir. Satış sözleşmeleri 1 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlanmış bulunan sözleşmeler için yerli firmalara ödeme kolaylığı açısından sözleşme tarihinden başlayarak Mayıs 2021'ye kadar en çok 9 eşit taksitle ödenmesi olanağı getirilmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak olan sözleşmelerde sözleşme bedelinin yarısının sözleşme ile diğer yarısının en geç 31 Mart 2021 de ödenmesi koşulu geçerlidir.

Stand Bilgileri:

Kapalı alanda standsız yer alan katılımcılara sadece sınırları belirlenmiş olan stand alanı beton zemin olarak teslim edilecek ve katılımcılar bu alanı kendileri dekore edeceklerdir.

Kapalı alanda standlı yer alan katılımcılara tahsis edilen stand alanları stand duvarları 1m x 2,48m lik MDF paneller ile kurulmak üzere zemini rib halı, stand alnında firma ismi standart yazı ile yazılmış olarak, beher 3 m² ye 100W lık spot ile aydınlatılmış ve 220V/2KW enerji bir adet 3lü prizde sağlanmak üzere teslim edilecektir.

Açık alanda yer alacak firmalara sınırları belirlenmiş alanları asfalt/beton zeminde teslim edilecektir.

Ölçekler açık alanda 25m² (5x5m) olarak, kapalı alanda H1-H2 Holerinde 1 m² (1x1m) ve H3-H4 Hollerinde ise 25m² (5x5m) olarak verilmiştir.

Kapalı Alan (standsız)
0 - 150 m2
130 €/m2
151 - 250 m2
120 €/m2
251 - 750 m2
110 €/m2
750+ m2
90 €/m2
Standart Stant
10 €/m2
Açık Alan
0 - 250 m2
50 €/m2
251 - 750 m2
45 €/m2
751+ m2
40 €/m2
Fiyatlara KDV dahil değildir.
*Fiyatlar sözleşme sırasında TL'ye çevrilerek sabitlenecektir